Біблійні пригоди на небі і на землі

Сторінка 43 з 45

Ячейкін Юрій

— Повернися, Iоно, коли справдi вважасш себе моум другом... Мене ж з роботи потурять... Скажуть: роззява... А в мене на шиу китиха чудо-юдо, малi китенята...

Ех, доведеться допомогти! Хоча б корисними в цiй ситуацiу порадами...

— Який же ти роззява. Левiафане? — примирливо кажу я. — Та хто й насмiлиться отаку нiсенiтницю верзти? Ти ж сам пречудове знасш, що все — в руцi божiй. Значить, на мою втечу його воля була. Але про яку це втечу я кажу? Це було звiльнення за божим промислом! Твiй хазяун Посейдон все одно до пуття не добере, що сталося. Адже свiдкiв нема! Окрiм того, нiхто й досi не подбав про те, щоб завести у твосму черевi канцелярiю з вхiдною i вихiдною документацiсю. Отже, виходить, що ти — непiдзвiтна адмiнiстративна одиниця.

— Так-то воно так, але...

— Нiяких "але". Левiафане! Забудь про тi лихi "але" i нiколи не згадуй! Пам'ятай: за вiдсутнiстю канцелярськоу документацiу тобi мусять вiрити на слово. Що скажеш, те й вiдповiдатиме iстинi! А ще с один бюрократичний прийом, що б'с начальство наповал!

— Який це, Iоно? — схопився Левiафан на мiй натяк, мов потопаючий за соломинку.

— А ось який: коли постанеш перед грiзними очима Посейдона, наберися нахабства i одразу премiю проси!

— А за що?

— Ну, це ясно: за понаднормову трудову вахту по утриманню особливо небезпечного злочинця. Тодi Посейдон буде думати не про мене — втiк я чи не втiк, а про премiю — давати уу тобi чи не давати... Ну, бувай живий-здоровий! А менi в дорогу час!

— Бувай, арештанте! — вже веселiше вiдгукнувся Левiафан. — Ну, й хитрун же ти, Iоно! Але послухай-но i мосу поради. Iди, хлопче, в Нiневiю i не барися. Якщо, звiсно, не хочеш бути ув'язненим ще й у черевi Бегемота...

24. НЕМА ВОЛI Й НА ЗАЯЧИЙ СКIК

"Швидко йти — бiду знайдеш.

Помалу йти — бiда тебе знайде".

З народноу сатири.

Стою на високому пагорбi i милуюся згори пречудовим мiстом, яке спорудив легендарний цар Нiн, а прикрасила уславлена цариця Семирамiда. Серед пишних зелених садiв височать бiлi палаци. Вздовж його берегiв лине широка рiка Тiгр. Тихо струменiють, зблискуючи в сонячних променях, прозорi води. Човник рибалки пливе. Вдалинi вiтрило корабля пломенiс. Краса!

Отак укляк на пагорбi i милуюся.

Аж гульк — з обох бокiв бiля мене стовбичать ще двос. Один, красунчик у вишуканому хiтонi, недбало пальмовою вiттю помахус. Другий, барчистий гевал — з шиу до п'ят обвiшаний вiйськовими вiдзнаками, зловiсно мечем побрязкус.

Невже я вскочив у нову халепу?

А наувний, мов дитина. Левiафан обiцяв лише Бегемота. Та чого iншого можна чекати вiд простого морського трударя-добряги? Левiафан тiльки зовнi — чудисько. А цi двос...

— Як. ти гадасш, Михайле, — лiниво цiдить красунчик, — порозумнiшав у черевi китовому наш молоденький непослух чи й досi дурiс?

— То твос штукарство, Гавриле, тобi й знати, — знехотя бурчить обтяжений м'язами гевал. — А моя метода проста: казанком по мордi — i край! Такому — слово, вiн тобi — сто. А коли даси казанком по мордi, одразу — повне взасморозумiння.

— Це ти серйозно?

— Цiлком! Казанок, особливо чавунний, дохiдливий i переконливий аргумент, що не потребус жодних дискусiй.

— Цiкаве спостереження...

Отак балакають помiж собою, нiби мене й на спомин нема. А я мiж ними нi в сих нi в тих....

У кожного на раменах, мов генеральськi еполети, лежать маленькi золотi крильця. Чував я, нiби у небожителiв завжди так: чим вищий сан, тим менш обтяжують плечi крила. У архангелiв, примiром, це просто легесенька iсрархiчна ознака — ум небесних бриляк не тягати. А величезнi вантажнi крила — то у рядових янголiв-чорноробiв.

Хто ж цi двос?

— Казанком по мордi, кажеш? — замрiяно помахус вiттю милосердя гарненький до огиди красунчик.

— Авжеж, Гаврило. Але можна й чоботом пiд дих. А то й кулацюрами ребра полоскотати.

— Цiкавi пропозицiу, — знову лiниво мимрить потворно-гарний красень.

Боже мiй! Невже?..

Невже це перший порадник Всевишнього архангел Гавриул i верховний душогуб архистратиг Михаул? Схоже на те...

Ну, коли так, то нiякi словеса менi не допоможуть. Тiльки повна, безмежна й мовчазна покора. Iнакше цей нiжний красунчик мене двома пальчиками придушить.

Я бебехнувся на колiна, молитовне склав долонi i звiв очi до неба з нiмим благанням.

— Молодця! — янгольським голосом схвалив моу капiтуляцiйнi дiу архангел Гавриул.

— Ага! — присднався до нього архистратиг Михаул. — Тепер i чоботом йому по мордi зручно дати...

Чоботи архистратига були з мiцними чотирикутними носаками, окутими бронзою. Таким чоботам — зносу нема. Скiльки б небесний головнокомандувач не човгав ними по мордах, пиках та фiзiях.

— Чому ж ти не послухався, Iоно? — слейним голосочком запитав Гаврило. — Тобi ж випала найвища честь: пророкувати iм'ям Всевишнього.

— Дозвольте поясню! — змолився я.

— Тiльки коротко, — попередив гевал Михайло. — А то...

— Знаю: по мордi!

— Ти диви! — розчулився архистратиг. — Ну, давай, кажи, що масш збрехати.

— Вашi Свiтлостi! В усьому винен старий пень Авiмелех. Вiн сказав, щоб я пiшов пророкувати кiнець Нiневiу, та не сказав, вiд чого вона мас загинути. А це с грубим порушенням святоу iнструкцiу. Адже усяке пророцтво мусить бути конкретним, iнакше всi пророчi зусилля виявляться марними.

Я замовк i знову звiв очi до неба, не мiняючи молитовноу пози.

— Вмотивовано бреше, — оцiнив Гаврило.

— Як на дурня, то повiрить! — погодився Михайло, побрязкуючи лускою нагород.

— Що ж, Iоно, — провадив далi красунчик Гаврило, — я виправлю помилку Авiмелеха. Хоча б для того, щоб надалi ти не мав чим вiдбрiхуватись. Знай: ресстр покарань господнiх нiчим не обмежено. Кiнець мiста настане через сорок дiб з дня початку твоух пророкувань. Можливо, Нiневiю спопелять надпотужнi блискавки...

— Торох-торорох! — повiдомив кодову назву каральноу акцiу архистратиг Михайло.

— Або мiсто буде зруйновано астероудами, метеоритами, болiдами та iншими сфероудами...

— Вах-бах-бах! — пояснив головнокомандувач.

— Або його поглинуть води Тiгру купно з хлябами небесними...

— Буль-буль-буль! — уточнив стратиг.

— Може бути застосований комплексний метод покарань господнiх.

— Торох-торорох-бах-бах-бах-буль-буль-буль! — у захватi розтлумачив Михайло.