Історія Русів

Страница 153 из 153

Драч Иван

Т. І,— С. 15-18.

03 Сковорода Г. Твори: У 2-х т.— К.,

1994 — T. I.— С. 131.

5(1 Грушевський М. Історія України-Руси.— К., 1995 — T. VII.— С. 146-147.

57 Там само.— С. 146.

58 Там само,— С. 141-142.

5!) Сас П., Оріховський С., Верещинсь-кий Й. Політико-правові концепції державного устрою // Польсько-українські студії,— К., 1993,— Кн. 1.

00 Грушевський М. Історія України-Руси.— С. 312.

61 Там само.— С. 27.

62 Там само.— С. 237.

03 Величко С. Літопис.— С. 33—34.

1,1 Шевчук В. У світі українського історичного оповідання // Дерево пам’яті: Книга укр. іст. оповідання.— Вип. 1.— К.: Веселка, 1990.— С. 5-16.

65 Величко С. Літопис.— С. 78—82.

66 Марсове иоле.— К., 1989,— Кн. 2,—

С. 317.

67 Там само,— С. 45—49.

68 Шевчук В. Козацька держава.— К.,

1995 — С. 249-251.