Венера і Адоніс

Сторінка 9 з 9

Вільям Шекспір

Примітки

Vilia miretur vulgus; mihi flavus Apollo Pocula Castalia plena ministret aqua – Дівка дешева дивує юрбу; хай рудий Аполлон Чаші мені принесе, водою кастильською повні. (Латин.)

Адоніс — давнє фінікійське божество. В грецькій міфології бог умирання й оживання природи. Уславлений своєю вродою, за яку його полюбила богиня кохання Афродіта (Венера). За однією з версій міфа, загинув під іклами дикого кабана, якого наслав ревни-вий Марс (Арес).

До мене залицявсь, як я до тебе, Суворий, страхітливий бог війни. — В одному з античних міфів розповідається про пристрасть бога війни Ареса (Марса) до богині Афродіти (Венери). Цей сюжет є в "Одіссеї" Гомера.

Візьми рукою рученьку мою — Відчуєш, як я тану, розтаю. — За давніми уявленнями, волога рука є ознакою пристрасності.

Любов — це дух, що полум'ям палає, Тому й не кане — вгору пориває. — 3 чотирьох елементів (стихій) життя — землі, води, по-вітря та вогню — саме вогонь вважався найлегшим.

Люби себе й помри собі Нарцісом... — Нарціс (гр. міф.) — прекрасний юнак, син бога Кефіса та наяди Ліріопи. Нарціс поба-чив своє відображення в воді, закохався в нього і помер від цього кохання. Боги перетворили Нарціса в квітку. Сюжет міфа викорис-тано в "Метаморфозах" Овідія.

Віддав би хлопцю коней четверик... — Мається на увазі грець-кий міф про сина бога сонця Геліоса й Клімени — Фаетона. Він ви-просив у батька дозвіл правити його вогненною колісницею, та не зумів стримати коней і надто наблизився до землі. Зевс спопелив Фаетона своєю блискавкою.

Сирени любий спів... — Сирени (гр. міф.)—міфологічні істоти, наполовину птахи, наполовину жінки. Своїм чарівним співом сире-ни зваблювали мореплавців. Про сирен розповідає Гомер в "Оді-ссеї".

Ереб — в античній міфології уособлення вічного мороку.

Таж муки гіршої не знав Тантал: Перед самим Елізієм — об-вал! — Тантал (гр. міф.) — син Юпітера, міфічний володар Фрігії. Щоб переконатись у всевіданні богів, подав їм на учті м'ясо із сво-го сина Пелопса, за що був покараний голодом і спрагою. В царстві померлих, хоч він і стоїть по горло в воді, напитись не може. Як тільки Тантал простягає руки до плодів, гілка відсовується від ньо-го. Елізій (Елізіум) — у грецькій міфології країна казкового бла-женства.

І Цінтія до Парок піддобрилась ... — Цінтія (гр. міф.) — одне з імен Діани, богині місяця й полювання. Вважалась втіленням цно-тливості. Парки (Мойри) — в античній міфології богині людської долі.

Йому б Любові золота стріла — Не Смерті чорний спис... — Тобто в Адоніса мав влучити своєю стрілою бог кохання, та його вразив бог смерті.

Червона квітка в білих цяточках... — За різними варіантами міфа, Венера перетворила Адоніса на рожу, анемон, мак тощо.

У Пафос летючи... — В місті Пафосі (о-в Кіпр) стояв славет-ний храм, присвячений богині кохання Афродіті.

Олена Алексєєнко

___________________________________

Поема Вільяма Шекспіра "Венера і Адоніс" з післямовою та примітками представлена тут за виданням "Шекспір В. Твори у шести томах. Том 6", Київ, "Дніпро", 1986.