Там, далеко...

Рубен Даріо

Рубен Даріо
Там, далеко...

Перекладач: М.Литвинець
Джерело: З книги: Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ — ХХ сторіччя (укладач Д.С.Наливайко).— К.: "Навчальна книга", 2002.

В дитинстві бачив я: наш віл од поту димний,
Від Нікарагуа, де сонце злото ллє;
В асьєнді*, у садах звучать тропічні гімни,
І горлиця в гаю крильми так дзвінко б'є;
Сокиро, биче, й ти, о вітре мій нестримний,
Вітаю щиро вас, бо ви — життя моє.
Той віл в мені збудив усі згадки поснулі
І ранок молодий вже бачиться мені, —
Спішать корів доїть, земля в ранковім гулі,
Щасливий я живу, як у рожевім сні;.
О сиза горлице, в моїй весні минулій
Ти значиш все, що є в божественній весні.
--------------------
*Асьєнда — тут: садиба.