Сестри Річинські (книга друга)

Сторінка 289 з 290

Вільде Ірина

"Рідна школа" — громадське культурно-освітнє товариство буржуазно-ліберального напряму, що діяло на Західній Україні (1881–1939). Відстоювало українську освіту перед утисками шляхетської влади, організовувало приватні школи, гімназії і ліцеї з українською мовою навчання, курси для неписьменних, дитячі садки, книгарні, видавало двотижневик "Рідна школа". Передова інтелігенція боролася проти буржуазно-націоналістичного керівництва товариства. Значна частина цієї інтелігенції у 20—30-і роки була під впливом Компартії Західної України.

"Санаційний" режим, санація — реакційно-диктаторський режим, який існував у Польщі в 1926–1939 рр. Лозунг "санація" (від латин. слова санаціо — оздоровлення) використовувала в політичних цілях кліка Ю. Пілсудського, яка свій прихід до влади видавала за оздоровлення політичного й економічного життя Польщі. Насправді ж "санаційний" режим захищав інтереси великих землевласників і капіталістів, провадив політику національного гноблення, особливо на Західній Україні і в Західній Білорусії. Зовнішня політика "санаційного" режиму відзначалась антирадянською спрямованістю.

"Сельроб" ("Українське селянсько-робітниче об'єднання") — масова легальна західноукраїнська революційна організація, яка була створена з ініціативи Компартії Західної України в 1926 р. І проіснувала до 1932 р., коли була розпущена польським буржуазним урядом. Головним завданням ставила боротьбу за соціалізм, у якій гегемоном мав бути робітничий клас, а його союзником — трудяще селянство. Сельробівські газети "Воля народу", "Сельроб", "Наше слово", "Нове життя", журнал "Сяйво" пропагували успіхи Країни Рад, викривали реакційну буржуазну ідеологію, піднімали трудящих на боротьбу проти соціального і національного гніту, за возз'єднання з Радянською Україною. Сельробівці разом з комуністами очолювали аграрні страйки, проводили масові сільські віча, антифашистські демонстрації.

Сенека Луцій Анней (бл. 4 р. до н.е. — 65 р.н.е.) — римський філософ, політичний діяч, письменник, визначний представник стоїцизму; проповідував співчуття і любов до ближнього, покірливість долі.

"Сільський господар" — сільськогосподарське кооперативне товариство на Західній Україні (1898–1939), об'єднувало в основному куркульську верхівку села. У 1926–1939 рр. видавало разом з об'єднанням "Маслосоюз" двотижневий журнал "Сільський господар" буржуазно-націоналістичного напряму.

"Союз українок" — жіноче культурно-освітнє товариство (1917–1939) буржуазно-націоналістичного характеру.

УВО (Українська військова організація) — контрреволюційна воєнізована організація фашистського типу, створена 1920 р. на Західній Україні з колишніх петлюрівців і офіцерів та солдатів Української галицької армії (військового формування т. зв. "Західноукраїнської Народної Республіки"). Вела боротьбу проти Радянської влади на Україні та революційного руху на західноукраїнських землях, служила польським фашистам і німецькій розвідці. 1929 р. ввійшла до складу ОУН (див. примітку вище).

УНДО (Українське національно-демократичне об'єднання) — буржуазно-націоналістична партія, яка існувала на Західній Україні в 1925–1939 рр. Проводила угодовницьку політику щодо польських окупаційних властей та антирадянську пропаганду.

Фребелівські курси — курси виховательок дитячих садків. Фрідріх Фребель (1782–1852) — німецький педагог, теоретик дошкільного виховання, послідовник видатного швейцарського педагога Й. Г. Песталоцці (1746–1827).

Шпенглер Освальд (1880–1936) — німецький філософ-ідеаліст. Заперечував історичний прогрес, проголошував занепад сучасної європейської культури, вороже ставився до визвольної боротьби трудящих. Його реакційні націоналістичні ідеї були одним з джерел фашистської ідеології.

1

Комору.

2

Чисельність.

3

"Закон суворий, проте закон".

4

Чарівник.

5

Висунувся (з пол.).

6

Образа, ляпас (з пол.).

7

Надлюдини (нім.).

8

"Немає величі без домішки безумства" (латин.).

9

Взуття альпініста (з нім.).

10

Дитячий садок (з нім.).

11

Новизна.

12

Що це таке? (Нім. І фр.)

13

Лояльних.

14

"Слова відлітають, написане залишається" (латин.).

15

Чудово (пол.).

16

Юрист.

17

Між нами кажучи (нім.).

18

Діамантик.

19

З певністю (з нім.).

20

Як попадає ворона в клітку? (Євр.)

21

Тут: здібність (пол.).

22

Умова (з пол.).

23

Зовсім (з пол.).

24

Крісло для відпочинку.

25

Не дражнити.

26

Вартості (пол.).

27

Незаконнонароджену (латин.).

28

Невинну (пол.).

29

Непорочна діва (латин.).

30

Суперник (пол.).

31

Романтичне кохання (пол.).

32

Безрелігійність.

33

Монастир (пол.).

34

Тільки не поспішайте (євр.).

35

Поразка (пол.).

36

Випускник.

37

Нахабство.

38

Візників.

39

Люльку.

40

Ділянки, наділи.

41

Живицю.

42

Псевдо-Марію (нім.).

43

Державну зраду (з пол.).

44

Непередавана гра слів, тут у значенні "Хай собі" (пол.).

45

З успіхом (з пол.).

46

Дрібницю, крихту (пол.).

47

Знущання, мордування в релігійних обрядах.

48

Дістав у спадщину, успадкував (з пол.).

49

Трохи лестощів таки подобається (нім.).

50

Чисте, порожнє місце (лат.).

51

Жар.

52

Відшкодування.

53

Військова підготовка (пол.).

54

Церковний адміністративний орган.

55

У кліточку.

56

Сережок.

57

Зачепилась (пол.).

58

Босячні.

59

Тонкого паперу.

60

До ста чортів (пол.).

61

Декламує.

62

Пойнятий (пол.)

63

Своя братія (з пол.).

64

Юридична наука.

65

Високого чину.

66

Доля (пол.).

67

На очну ставку.

68

Гріш.

69

Посміх (нім.).

70

Рекомендований терміновий лист (пол.).

71

Після закінчення роботи (з нім.).

72

З німецького жаргонного вислову: "гіммельсфарткомандо" — послати на той світ.

73

Зберігайте (з пол.).

74

Розлучитися — це мовби частково вмерти (фр.).

75

Способу мислення (пол.).

76

Балувана дитина, бешкетник (фр.).

77

Оберемком.

78

Світові й місту (латин.).

79

Слово "Львів" німецькою мовою передавали як "Лемберг" — глиняна гора.

80

Викрутаси.

81

Статтю (пол.).

82

Чиновників.

83

Бали.

84

Потрудилося прийти (пол.).

85

З'їла, і ще хочеться.

86

До речі (фр.).

87

Хто наступний? (Латин.)

88

Гарні романтичні слівця (пол.).

89

Смаку (пол.).

90

Чого ви так зажурилися? (Пол.)

91

Одна умова (пол.).

92

Очна ставка (пол.).

93

Двійку (пол.).