Проти себе

Ян Твардовський

Ян Твардовський
Проти себе

Джерело: Твардовський Я. Треба йти далі, або прогулянка сонечка: Вибрані поезії /
Упорядк., перекл., передм. та прим. Тетяни Черниш та Сергія Єрмоленка. — К.: Кайрос, 2000.

За те молись чого не хочеш ти
і що тебе як білку дощ лякає
те від чого як гуска утікаєш
тремтиш як взимку у благенькому пальті
боронишся вночі уранці вдень

пора вже проти себе помолитись
за те найбільше що саме прийде