Не розвести нас ворожнечі...

Марина Цвєтаєва

Марина Цвєтаєва
Не розвести нас ворожнечі...

Перекладач: В.Богуславська
Джерело: З книги: Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ — ХХ сторіччя (укладач Д.С.Наливайко).— К.: "Навчальна книга", 2002.

Не розвести нас ворожнечі —
В'язню з вартою — спільна путь.
І одна в пустій порожнечі
Подорожня в обох, мабуть.

Як на тебе дивлюсь я щиро!
Спокій неба в моїх очах.
Відпусти мене, конвоїре,
Он до тої сосни хоча б.