Луї Ламбер

Сторінка 34 з 34

Оноре де Бальзак

47. Маздеїзм — релігія давніх персів, заснована на дуалістичному культі доброго бога Агура-Мазди (Ормузда) і злого бога Арімана.

48. Кабіризм — культ кабірів, богів родючості, поширений у давні часи в Малій Азії, звідки проник і до Греції.

49. Мітру (Мітра) — в давньоіранській і давньоіндійській міфології божество сонця.

50. Конфуцій (Кун-цзи, 551-479 до н. е.) — давньокитайський мислитель, засновник етико-політичного вчення конфуціанства, яке стало в Китаї одним з поширених віровчень. Грунтується на культі предків і принципі безумовної покори підлеглих правителям.

51. Зороастр (Заратуштра) — пророк і реформатор давньоіранської релігії, названої зороастризмом. Жив десь між X і VI ст. до н. е.

52. Теократія — влада релігії або церкви.

53. Левіти — служителі релігійного культу у давніх євреїв.

54. Палімпсести — рукописи, писані на пергаменті по змитому або зіскобленому тексту.

55. ...прагну пальмового вінка слави...— Луї Ламбер тут говорить про бажання стати академіком. Парадні мундири академіків прикрашало зображення пальмового листя.

56. Великий мартиролог — список мучеників католицької церкви, складений за розпорядженням папи Григорія XIII і опублікований у 1536 р.

57. Оріген — богослов кінця II й початку ІІІ ст. н. е., який, за легендою, сам себе осліпив, щоб, не бачачи жінок, проповідувати їм Святе письмо.

58. Спіноза Барух (1632-1677) — видатний голландський філософ, прихильник пантеїзму. Визнаючи божественне начало, вважав, що Бог — це сама природа.

59. Панна Дюпюї — вірна подруга лорда Болінгброка (1678-1751), англійського державного діяча і філософа.