Літературно-критичні статті

Сторінка 21 з 21

Франко Іван

3. "...до київського видання повістей Федьковича" — мова йде тут про повісті Федьковича, які були видані в Києві у 1876 році М. П. Драгомановим з його вступною статею "Про галицько-руське письменство".

ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Вперше була надрукована в "Літературно-науковому віснику", за 1898 рік, т. III, кн. 7, с. 6—27. Подається за творами І. Франка в двадцяти томах, том XVII, К., 1955, с. 237—256.

1. "...від часу киргизьких думок Шевченкових" — мова йде про ліричні поезії, пройняті тугою, які були написані Тарасом Шевченком під час заслання.

2. "...конвенціональні" — лат. звичайні, буденні, прийняті до вжитку.

3. "Перший вінок" — жіночий літературний альманах, виданий українською прогресивною письменницею Наталією Кобринською у 1887 році у Львові за редакцією Івана Франка.

4. "...Змальований у книзі Судіїв" — Книга судіїв — це частина Біблії.

5. "не знаю напевне, але здається, що не помилюся, коли між тими впливами на першому місці поставлю вплив її дядька". І. Франко перебільшив вплив М. Драгоманова на Лесю Українку, хоч зовсім відкидати його вплив на загальний розвиток поетеси також не можна. Дослідниками доведено, що філософські, суспільно-політичні та естетичні погляди Лесі Українки формувалися під значним впливом революційної демократії — Герцена, Шевченка, Чернишевського, Франка та класиків марксизму.

6. "...сказати те, що говорить Кальхас у "Прекрасній Єлені" — тут йдеться про героя з опери "Прекрасна Єлена" французького композитора Жака Офенбаха (1819—1880).

7. Леопарді Джакомо (1798—1837) — італійський поет-романтик.

8. "Хлібороб" — літературно-політичний журнал прогресивного напрямку, виходив у 1891—1895 рр. у Львові та Коломиї два рази на місяць як орган радикальної партії Галичини.

9. "Л. Н. вісник" —— "Літературно-науковий вісник" — літературно-політичний та науковий журнал, виходив з 1898 до кінця 1919 року спочатку у Львові, а згодом (з 1907 р.) у Києві. Журнал у першому десятиріччі мав демократичний характер, а потім став виразником ліберально настроєної української націоналістичної буржуазії. У журналі подеколи, особливо в першому періоді, друкували свої праці та художні твори М. Вовчок, І. Франко, М. Коцюбинський, Леся Українка тому, що прогресивних друкованих органів у той час на Україні майже не було.