Камінна душа

Сторінка 90 з 90

Хоткевич Гнат

Русти — плакати, ревіти.

Саландарі — "іронічна назва всяких приношень попівських" (Г. Хоткевич).

Сапіна(цапіна) — спеціальний інструмент для лісових робіт. Сигла — темний, густий ліс.

Сикурація (від асекурація) — страхування майна. Симбриля — плата.

Скла кавалочок — "в домовину напроти лиця вмерлого гуцули вставляють кавалочок скла "для душі" (Г. Хоткевич).

Скруцак титиню — "на Гуцульщині лист тютюну бережуть поскручуваним, звідси й "скруцак" (Г. Хоткевич)

С мер ічч є (від смерека) — назва дерева з породи шпилькових.

Смуччий — чортовий; (Смуччі очі — бісові очі).

Сночі — вчора вечором.

Сокотити — стерегти.

Сотониця — жіночий рід від "сатана".

Спасти зі світу — звести зі світу, вбити.

Спирати — боронити, заборонювати.

С п і в н и к — спільник.

Сповенити (від повінь) — залити чимсь (водою, кров’ю тощо).

Спрахтити — збити, звести когось зі світу.

Стокмити — домовитися.

Стричок'— зашморг.

Стромий — стрімкий.

С т р ю б а — стрільба, рушниця.

Теркіла (терх) — вантаж, тягар.

Т е р м і т ь — строк.

Т о б і в к а — шкіряна сумка.

Тратити (від страта) — вішати.

Трембіта — гуцульський музичний інструмент.

Трепота — страх, жах, трепіт.

Трудний хбдом — втомлений дорогою, подорожжю.

Т у с к — туга, журба, сум.

У б е р я — одяг.

У б о ч і — схили гір.

Уйматися — обставати, виручати з біди.

Уклєтє — проклін, прокляття.

Уплітки (заплітки) — спосіб укладати (уплітати) волосся. Утіль — ззаду. (З-за тилю — з чорного ходу).

Ф а н т є — лахи, старе вбрання.

Фарнути — кинути.

Фестунок — фортеця, оборонна споруда.

Ф і в к а т и — свистати.

Ф л є к є в — парубок.

Ф л є ш а — пляшка.

Ф л о є р а — сопілка.

Фузія — рушниця.

Ф у р т — постійно, раз у раз.

X а в к а — рот, пелька.

Хитар — границя, межа.

X і х л а т а — пухка, пишна, кучерява Ходити облудом — бути наче неприкаяним.

Храбуст — сушняк.

Ц а р а — край.

Царинка — зелена полянка.

Цингель — курок у вогнестрільній зброї.

Чередінниця — відьма, чарівниця.

Чепраги — мідні застібки.

Ч і ч е н и й (від ч і ч к а — квітка) — гарний. (Дзьобик чічений означає лезо бартки, топірця).

Чучурина — назва рослини.

Чуркало — джерельце.

Шимкнути — зашелестіти, легенько зашуміти.

Шпиткий — поганий.

Штудерувати — комбінувати, мудрувати.

Ш у в а р — очерет.

Ш у л ь о к — кукурудзяний початок.

Шутер — дрібне каміння.

Поки.

2

Монастирі.

3

Кішка.

4

Підсміювався.

5

Розпорядку дня.

6

Певно.

7

На святу ніч

8

Ворожитимемо обоє.

9

Коноплі.

10

А чи пам’ятаєте.

11

Минулого року.

12

Свята.

13

Вичистив.

14

Щороку.

15

Зарубав.

16

Ворог рубав раз за разом.

17

Каже.

18

Сили.

19

Розкричалася.

20

Жартом (польс.).

21

Християнська.

22

виводили таким тонким виводом, що навіть у молодиць, котрі давно повіддавані, а й то сльози з очей скакали, єк біб, а Катерина мов не чує, мов не тут вона і не до неї співається. Голівка спущена додолу, у лиці ні кровиночки, замість уст, лиш чорна смужечка якась. Пишні убори, мов на мерця вбрані.

А дівки — розливом розливаються, всю землю цвітами жури устилають, душу вибирають:

Лежєли берви бервінкові,

Крутоє дерев’єчко витоє...

Коби ж наша молоденька така веселенька,

23

Гаразд, тобто добре.

24

Близький приятель.

25

Волів.

26

Кут.

27

По двадцять народжуємо.

28

Сонного, сплячого.

29

Кості болітимуть.

30

Швидкий.

31

Палити з пістолів.

32

Хай би на тому й стало.

33

Перестрибнути через ворйння.

206

34

Про людське око.

35

Не дуже добра.

36

"А" в значенні "і".

37

Доки житиме.