Дух наших традицій

Сторінка 18 з 18

Донцов Дмитро

25. М.Возняк. Там же. т.ІІ. стор.32.

26. М.Возняк – "Старе українське письменство" Львів 1922. стор.357.

27. "Історія Русов" стор.141.

28. М.Костомаров – "Гетьманування Ів. Виговського".

29. С.Величко. Там же. т.ІІ. стор. 31-4.

30. Універсал Стефана Кшиштофа з Острога і Остра Остряниці 1638 року. "Літопись" С.величка т.ІV. стор.142.

31. "История Русов" стор.204

32. С.Величко – "Літопись".

33. "Історія Русов" стор.229.

34. "История Русов" стор.98.

35. "Хліборобська Україна" Відень, 1921, кн..3. стор.63.

36. Григорій Наш – "Мораль". С.Петербург, 1912. стор.187-9.

37. гл. Про це докладно М.мухин – "Драгоманов без маски" і "Більше світла".

38. Софія Русова – "Рабіндранат Тагоре виховник" праці Укр. Високого Педагогічного Інституту ім.. Мих. Драгоманова в Празі. "Науковий збірник" т.І. під загальною редакцією д-ра Василя Сімовича. Прага. 1929. стор.301-2.

39. Л.Толстой – "Патріотизм і уряд".

40. Праці Укр. Вис. Педаг. Інституту ім. Драгоманова "Драгоманівський збірник" Прага, 1932. стор.2, 18 і ін. Там же "Збірник" т.І, 1929. стор. 303.

41. "Діло" (стаття О.Саліковського) ч.15.1924.

42. "Вперед", Львів, травень 1933, стаття Вол. Темницького.

43. "Исторія Русов" стор.18, 139.

44. "Нова Україна", Прага, 1922, ч.13-15.

45. С.Величко. Там же. т.ІІ стор.363.

46. "Літопись" пер. Коструби т.ІІ. стор.89.

47. Праці Укр. Вис. Педаг. Інституту ім. Драгоманова т.І, стор.303.

48. М.Грушевський – "Культурно-національний рух на україні в XVI-XVII вв." Київ-львів, 1912. стор.66.

49. "Хрестоматія церковно-словенская и древно-руская". Відень 1854. стор.277-9.

50. М.Возняк – "Старе українське письменство" стор.372 і наст.

51. "Літопись" С.Величка т. IV стор.305.

52. "Історія Русов" стор.63.

53. Праці Укр. Педаг. Інституту т.І. стор.297, 303.

54. К.Пушкар – "Націоналізм" Львів, 1933. стор.33, 34.

55. Там же, стор. 74 примітка.

56. Там же, стор.126.

57. Там же, стор.126.

58. Григорій Наш – "Мораль", Петербург, 1912 стор. 154-5, цитата з Драгоманова.

59. І.Франко – "Михайло Павлик", 1905. ЛНВісник. Стор.160 і наступні.

60. "Історія Русов", стор.111.

61. "Літопись" С.Величка т.ІV. стор. 144.

62. М.Костомаров – "Богдан Хмельницький" т.І. стор.276.

63. пор.Д.Донцов – "Козак із мільйона свинопасів", 1935, "Вісник". Стор.369.

64. І.Крип'якевич – "М.Костомарів" 1925 Львів "Стара Україна" V.

65. Д.Дорошенко – "Огляд української історіографії" Прага, 1923. стор.175-6, примітка про П.Житецького.

66. Там же, стор.190-91.

67. К.Пушкар. Там же. стор.60.

68. "Нова Зоря", 1933, ч.34, 1936, ч.42.

69. "Українська Хата" Київ, 1913. стор.305-6.

70. Український Соціологічний Інститут в Празі "Народознавство" І-ІІІ, 1931.

71. "Громадський Голос" 1938, чюз, Р.Літописець "Які були способи діяльності в нашім середньовіччі?"

72. "Нова Зоря", 7. ХІІ. 1933.

73. Н.Григоріїв – "Спогади "руїнника" 1937 "Громадський Голос" ч.29.

74. М.Возняк – "Старе українське письменство", Львів, 1922. стор.139.

75. "Праці Укр. Висок. Педагог. Інституту ім. М. Драгоманова", Прага, 1932, стор.18.

76. М.Возняк – "Старе українське письменство", Львів, 1922. стор.340.

77. "Пролетарська Правда" 21.VI.1925.

78. Назар Гнатюк – "Чужина у Шевченка", "Діло", 13.ІІІ.1933.

79. Добрий тон другої половини ХVІІІ в. (Почаївський друк з 1770 р.) М.Возняк – "Старе українське письменство" стор.474.

80. Oswald Spengler – Politische Schriften S. 86.

81. "Хрестоматія церковно-словенская й древно-руская" Відень, 1854. стор.232.

82. Там же. стор.276, 280.

83. С. Черкасенко – "Про що тирса шелестіла" – "Праці укр. інституту ім. Драгоманова", Прага, 1929. т.І. стор.299.

84. Квітка – "От тобі й скарб!"

85. "Літопись Самовидця" Київ, 1878. стор.113.

86. "Літопись С.Величка" т.IV. стор.137 і дальші.

87. "Літопись С.Величка" т.ІІІ. стор.173, 174, 286.

88. Там же т.ІІ. стор.31-4, 298.

89. М.Костомаров – "Історичні монографії", кн.IV. т.ІХ. стор.162-3.

90. "Маніфест Я.Руселія, шведського посла до козаків 1631 р." Записки Наук. Т-ва ім. Т.Шевченка, 1913р. Т. СХVII-CXVIII. Стор.66-67.

91. Там же стор.77.

92. Там же стор.127 з листа П.Дорошенка.

93. С.Величко т.IV стор.203, 217, 238, 264.

94. М.Костомаров – Історичні монографії т.ІХ стор.48, 227.

95. П.Куліш – "Отдєлєніє Малоросії" т.І.

96. М.Костомаров – там же і Возняк – "Історія української літератури" т.ІІ. стор.152.

97. С.Величко – там же т.IV стор. 90, 93.

98. М.Возняк – "Старе українське письменство", стор. 367, 380, 281.

99. П’ята книга Мойсея – гл.7 в.21.

100. М.Костомаров – "Гетьманування Ів. Виговського і Юрія Хмельницького", стор. 156, 159.

101. "Из украинской старины", рисунки акад. С.И. Васильковскаго и Н.С. Самокиша, пояснительный текст проф. Д.И.Еварницкаго, С.Петербург, 1900.

102. Fr. Nietzsche – Wille zur Macht II Buch. Kritik der bisherigen hoechsten Werte.

103. М. Возняк – Історія т.ІІ. стор.261.