Час і місце, або Моя остання територія

Андрухович Юрій

Запрошуючи мене для участі в цьому зібранні (1), Ярослав Грицак попередив, що мій виступ мав би бути голосом "на захист постмодернізму", дозволю собі ще одну цитату, "постмодернізму з людським обличчям". Мені не залишалося нічого іншого, як прийняти цю ідею і змиритися з таким не зовсім вдячним завданням. Вочевидь, сам прецедент виникнення такої апологетичної потреби свідчить про певну знервованість, посіяну в наших інтелектуальних середовищах упродовж останнього десятка років, власне, з моменту запровадження в обіг цього слизького поняття. І справді, настав нарешті той час, коли постмодернізму в нас не критикує тільки лінивий або мертвий. Особисто я маю себе за нелінивого й живого, тому з радістю приєднався б радше до нападаючої сторони. Тим більше, що, як мені здається, практика нападників загалом ясна, послідовна і виграшна. Одного разу я спробував систематизувати й перелічити всі (або принаймні найчастіше вживані) закиди постмодернізмові і в мене вийшло, що він:

1) перейнятий майже виключно цитуванням, колажує, монтажує, паразитує на текстах попередників;

2) абсолютизує гру заради гри, виключивши поза дискурс живу автентику креації, переживань, душевного і духовного, поважність нарації і супернаратив;

3) підриває віру в Призначення Літератури (хто би і що би під цим призначенням не розумів); отже, постмодернізм — це смерть літератури;

4) іронізує з приводу всього на світі, в т.ч. й самої іронії, відкидаючи будь-які етичні системи (власне кажучи, вже тільки "уламки етичних систем") і дидактичні настанови (точніше, "відлуння цих настанов");

5) комбінує параіндивідуальне авторське "я" з решток інших авторських світів; отже, постмодернізм — це ще раз смерть, смерть автора як творця власного індивідуального авторського світу;

6) "карнавальною" (бо насправді всього тільки пост— карнавальною) маскою відмежовується від будь-якої відповідальності перед Навколишнім і за Навколишнє;

7) тупо експериментує з мовою (-ами), механічно нарощує суму прийомів та засобів, а також їхніх комбінацій, отже, втретє, — "з нудьгою і сумом сповіщаємо про смерть"...

8) рабськи плазує перед віртуалом, мультимедіальними безоднями й бестіями, прагне підпорядкувати мистецтво електронним імперіям та навіки поховати його дух в їхній інтерпавутині;

9) заграє з масовою культурою, демонструючи несмак, вульгарність, не гребуючи "сексом, садизмом і насильством";

10) руйнує ієрархію, підмінює основи, позбавляє сенсу, розмиває межі, бере слова, а відтак і саму дійсність, у лапки, хаотизує й без того хаотичне буття, іронізує, цитує, колажує, монтажує... ну так, це вже було.

Таким чином, про постмодернізм залишається сказати, що він

а) агностичний, агонізуючий, амбівалентний, аме— риканський, анемічно-немічний

б) "безмежно відкритий глухий кут", безплідний, бі (і більше-) сексуальний

в) варіативний, вторинний, вульгаризаторський

г) гермафродитичний, гетеросемантичний, гомоєретичний

г) ґвалтовно-претензійний

д) дискурсивне дефекаційний

е) егалітарний, ентропійний, "елліністичний", еклектичний, епігономний

є) євнухоморфний

ж) жартоцентричний, жидомасонський

з) закомплексовансько-збоченський, зомбінативний

і) імітативний, імпотентний, інтертекстуальний, інце— стуальний

к) кліповий, колажний, колаптичний, комбінаторно— компілятивний, компіляторно-комп'ютерний, конформістсь— кий, консумптивний

л) лоботомічний

м) манірний, маньєристичний, мертвотний, млявий

н) надлишковий, неонекрофілійний, новоневротичний, нудний

о) онтологічне маргінальний

п) палімпсестичний, паразитарний, патовий, патологічно пересичений, перверзійний

р) рекреаційний, ремінісцентний, роздери-рота-зівотний

с) ситий, ситуативний, структурОїдний і структуроЇдний

т) трансвестичний

у) уранічний

ф) фейлетонний, фемінізований, феллінізований, фрагментний

х) хвороботворний, химеризуючий

ц) центонічний, цинічний, цитатократичний

ч) часопідсумковий

ш) шаманічний

щ) ще раз іронічний

ю) юж сам не в'єм які єще

я) яловий.

Крім того, його характеризують як "постколоніальний" і "посттоталітарний", але це майже нічого не прояснює, особливо в нас.

Крім того, він "ніякий".

Іноді кажуть, ніби щось подібне вже бувало: александрійська епоха, осінь середньовіччя, fin-de— sіесl'івський декаданс, будь-яка виснажена/пересичена культурна формація. Це можна переконливо прив'язувати до завершення певного проміжного хронологічного відліку, наприклад, до межі тисячоліть.

Дехто схильний вважати, що постмодернізм починається там, де починається — даруйте тавтологію — авторська авторефлексія. Там, де текст перестає бути засобом і стає метою, там межі й пости постмодернізму. Там, де автор забуває про вість і впадає в самозамилування, там, де з'являється автор-нарцис, там уже й початок кінця. А оскільки так бувало завжди, то й постмодернізм був завжди, а отже, ніколи.

Я розгублений серед цього різноманіття. Мені залишається шукати виключно особистих ознак і означень. Я роззираюся довкола себе — де я?

2

Я живу в споконвіку підозрюваній і зневажуваній частині світу. Ця частина світу називається Галичиною. Можливо, тому мені не залишається нічого іншого, як визнати себе постмодерністом. Це, звичайно, жарт, але не надто веселий.

Є регіони справжні, цілісні навіть у своїй зруйнованості та потворності. Галичина ж — наскрізь штучна, зшита докупи білими нитками псевдоісторичних домислів і політиканських інтриґ. Тисячу разів мають рацію ті, котрі стверджують, ніби Галичина є всього тільки стоп'ятдесятилітньої давності вигадкою кількох австрійських міністрів. Маньєристично— солодкавою ідеєю-фікс певних законспірованих стратегів, які свого часу задалися химерною метою продовжити Європу ще трохи далі на Схід. Європи в них не вийшло, натомість утворився такий собі буфер, свого роду "санітарна зона". Бідолашний Франко піддався їхній містифікації, звідси всі його нещастя, вся здезорієнтована сизіфова діяльність.

З перспективи, наприклад, Полісся цей край має достатньо карикатурний вигляд. Адже Полісся, ця космічна поганська колиска, басейн Прип'яті та Десни з його арійською чистотою коренів і древлянською нескаламученістю джерел, з його визначальними генетично-культурними кодами, з найархаїчнішим фольклором, епосом, діалектами, — озерами, торфовищами, готичними соснами, з пастками на тварин і людей, з підраненими вовками, Полісся — це національний субстрат, це чорнобильський вибір України, це сама справжність, це сокирна автентика і щирість, каральний похід месії Онопрієнка уздовж залізничних колій та шосейних шляхів. Полісся — це повільність і понурість, це доведений майже до повної зупинки час, це повзуча комуністична вічність, що зусібіч обклала ненависний сторозтлінний Київ, це сама глибинна чорна українськість.