Життя — це сон

Страница 17 из 17

Педро Кальдерон де ла Барка

Сехисмундо
Вежу; з тим, щоб відтепер ти
З неї вже повік не вийшов,
Був під вартою до смерті;
Зрадник більше не потрібний
В час, коли минула зрада.

Басиліо
Розум твій усіх дивує.

Астольфо
В нього вже й не та повада!

Росаура
Мудрий він і справедливий!

Сехисмундо
Що дивує вас? Чи дивно,
Коли сон був мій учитель,
І боюсь, як не противно,
Що прокинутися можу
Знов у замкнутій темниці?
А коли цього не буде,
То воно мені насниться;
Отже, я переконався
В тому, що все щастя людське,
Зрештою, як сон, минає,
І я хочу скористаться
Щастям тим, що час дарує;
Я прошу вас, винуватий,
Помилки простити наші,
Бо шляхетно їх прощати.

Примітки
Українською перекладено вперше.
© Переклад за виданням: CALDERÓN DE LA BARCA. La vida es suenõ. El alcalde de Zalamea.— Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1978.
[1] Гіппогриф – словотвір італійського поета Маттео Марії Боярдо (1441-бл.1494) від грецьких іменників hippos (кінь) і grips (гриф) на означення тварини з тулубом коня і з головою та крилами міфічного птаха. Даний образ, що поєднав у собі античні уявлення про колісницю Аполлона, яку тягнули то коні, то грифи, дуже часто вживається в іспанській поезії XV-XVII ст.
[2] Цей вислів, як і взагалі монолог Росаури й далі численні пасажі Кальдеронової п’єси, – полісемічний і важко піддається однозначному тлумаченню. Це може бути Фаетон, син Геліоса, бога сонця, й океаніди Клімени, так само, як і один з коней Еос, римської богині ранкової зорі.
[3] В заїзді не лишай мене… – іспанське прислів’я, що означає розплачуваться за чужі гріхи; виникло в середньовічній Іспанії з ситуації, коли зубожілі ідальго, не розрахувавшись за постій і харчі, покидали на заїжджому дворі своїх слуг, які мусили брати на себе покарання за їхні борги.
[4] Цей монолог Сехисмундо з часу появи п’єси "Життя – це сон" здобув непроминальну популярність серед іспанців. Його вивчають у школах, цитують і коментують у літературознавчих і філософських дослідженнях. В його афористичних рядках закарбовано незглибиме в своїй єдності розуміння світу, природи і людини, поривання скутого духу до свободи й діяння. Монолог Сехисмундо відомий в Україні у взірцевому перекладі М.Лукаша.
[5] Мається на увазі природа, яка наділяє все суще на землі характерними особливостями і рисами.
[6] За часів Кальдерона вважали, що риба не дихає і живиться водою.
[7] Перегук з відомою в країнах Середземномор’я легендою про гігантів, які насмілились боротися з Богом. Вони згромадили аж під небеса кам’яну гору, але Бог, наславши громи і зливи, розвалив ту гору і потопив гігантів.
[8] Гординя і Смирення – персонажі стародавніх іспанських містерій, які часто діють і в творах сучасників Кальдерона.
[9] Аврора за римською міфологією богиня світанку. Паллада (Афіна Паллада) – одна з головних давньогрецьких богинь, що уособлювала воєнні перемоги (у римлян – Мінерва). Флора – римська богиня рослинності, цвітіння та юності.
[10] Фалес з Мілета в Малій Азії (бл. 624-547 р. до н.е.) – давньогрецький філософ, автор цілого ряду відкриттів в арифметиці, геометрії та астрономії. Евклід з Мегари (бл. 450-бл. 374 р. до н.е.) – давньогрецький філософ, послідовник Сократа. Розвивав і поєднував його вчення про добро з вченням Парменіда Елейського про незмінну сутність світу.
[11] Тімант (IV ст. до н.е.) – давньогрецький живописець; йому належить відома картина "Жертвоприношення Іфігенії". Лісіпп – видатний давньогрецький скульптор другої половини IV ст. до н.е. Був придворним скульптором Александра Македонського.
[12] Очевидно йдеться про Луція Аннея Сенеку (бл. 4 р. до н.е.-65 р. н.е.), уродженця Кордови, римського філософа, широко знаного на Піренейському півострові. В Іспанії його ім’ям віддавна наділяли митців і мислителів, звідси й популярні за часів Кальдерона вислови "іспанський Сенека", "наш Сенека" тощо.
[13] Атлантами Басиліо називає Астольфо і Естрелью, яким збирається передати королівську владу. Атлант (грецька міфологія) – велетень, який за наказом Зевса тримав на собі небо.
[14] Рядки з романсеро Луїса де Гонгори (1561-1627) "Своє лічили проміння…" (1614).
[15] Астрея – дочка Зевсі і Феміди, богиня справедливості. Надавши це ім’я Росаурі, автор виправдовує її ризиковані вчинки й діяння.
[16] Фенікс, за міфологією давніх фінікійців, єгиптян та інших народів, – чарівний птах, який, проживши кілька сотень років, спалював себе і потім відроджувався в попелі молодим. Тут автор говорить про неминуче повторення в повсякденному житті всіляких нещасть і злигоднів, що їх належить постійно переборювати людям.
[17] Ікар – герой всесвітньо відомого міфу, який необачно наблизився до сонця на крилах, зроблених з пір’я, і впав у море, коли проміння розтопило віск, що скріплював пір’я. Кальдеронів Кларін, як завжди, обертає на жарт свої лихі пригоди, називаючи Ікаром слугу, якого Сехисмундо кинув у море.
[18] Улюблена сентенція Кальдерона, дослівно запозичена з його ауто "Великий театр світу".
[19] Також один із найпопулярніших серед іспанців монологів з п’єс Кальдерона. Сехисмундо усвідомлює себе як особистість і осмислює свою роль у житті країни. Це моральне переродження із звіра в людину являє собою кульмінацію твору. В монолозі відбито бунтарство духу, після чого стає зрозумілим і виправданим повстання народу.
[20] В іспанській літературі щиголь, як і соловей, вже давно став звичним поетичним символом.
[21] Неїд, Непий. — В оригіналі гра слів, яку неможливо відтворити іншою мовою. Автор використовує співзвучність в іспанській транскрипції імена грецького філософа Нікомеда (Nicomedes) і назви Нісенського собору (Niceno) з дієсловами comer (обідати) і cenar (вечеряти) та заперечної частки ni. Цей каламбур можна розшифрувати так: "Вдень я не обідаю, ввечері – не вечеряю".
[22] Натяк на "новий стиль" у літочисленні, що запровадив 1582 р. папа Григорій ХІІІ, т.зв. "григоріанський календар".
[23] Беллона – в римській міфологій богиня війни. Сонце – тут король Басиліо.
[24] Цей опис коня є не що інше, як жартівлива парафраза "серйозних" і вишуканих картин, які незрідка зустрічаються в поетів "витонченого стилю" та і в самого Кальдерона.
[25] Тобто в перевтіленнях, описаних в поемі "Метаморфози" римського поета Публія Овідія Назона (43 р. до н.е.-18 р. н.е.).
[26] Тут поєднано епізоди з трьох міфів про Зевса, Європу, Леду і Данаю, в яких Зевс оволодів красунями у вигляді бика, лебедя і золотого дощу.
[27] Алюзія на легенду, переказану у другій книзі "Енеїди" Публія Вергілія Марона (70-19 р. до н.е.), за якою, після здобуття греками Трої, Еней утік з троянцями, покинувши свій вояцький обладунок. Це місце в п’єсі слід розуміти так: Троя – мати, батько – Еней, зброя – запорука повернення зганьбленої честі.
[28] Римський імператор Клавдій Цезар Нерон (37-68 р.), ім’я якого стало символом жорстокості, за давніми переказами, з усмішкою спостерігав пожежу в Римі, щоб згодом описати у своїх віршах це жахливе видовище.