Вислів

Теодор Шторм

Теодор Шторм
Вислів

Перекладач: В.Коптілов
Джерело: З книги: Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ — ХХ сторіччя (укладач Д.С.Наливайко).— К.: "Навчальна книга", 2002.

Один питає: "Далі що робити?"
А другий: "Що пошле судьба?"
Отак і можна відрізнити
Людину вільну від раба.