Утопія

Страница 38 из 38

Томас Мор

68 Гіппократ — давньогрецький лікар V ст. до н. е., названий "батьком медицини": його твори були вперше надруковані Альдом-сииом у 1526 р.

67 Гал єн (131—201) — давньогрецький лікар, автор багатьох медичних творів. Його "Мале мистецтво" — дуже популярний твір з медицини в середні віки.

68 Самогубство в такому становищі рекомендували античні стоїки.

69 У такий самий спосіб глузує в правознавців Бразм Роттер-дамський у "Похвалі Глупоті".

80 Мова йде, очевидно, про анафеми та вироки суддів католицької церкви.

81 Вірні — тобто християни; сказано в іронією.

62 Вважають, що тут прихований натяк па ворожі відносини між англійцями і шотландцями.

83Нефелогети і алаополіти — вигадані навви па родів; назва "нефелогети" утворена із давньогрецьких слів: ve

64 Заполети — вигадана назва народу, утворена в давньогрецьких слів: підсилюючої частки "за" й іменника ясоХ^тт^ — "продавець", тобто "цілком продажні".

85 Такий звичай існував у спартанців. (Див.: Фукідід. "Історія", IV, 38).

68 Про подібний звичай стародавніх галлів, британців і германців згадують римські історики Цезар і Таціт. Про участь жінок у війнах мова йде у творі Платона "Держава" (VII, 457).

67 Йдеться, очевидно, про золотий дукат; 700 000 дукатів у довоєнній валюті дорівнювали 326 500 фунтів стерлінгів.

68 Квестори — у Стародавньому Римі державні службовій, які відали державною скарбницею, вели прибуткопо-видаткові книги.

69 Давньогрецький філософ, мандрівник і письменник Евгемер (IV—III ст. до н. е.) доводив, що боги первісно були людьми, які за свої визначні заслуги удостоїлись божественної пошани. Він же — автор "Священного запису" — твору, в якому описано ідеальне суспільство папхаїв. Це одна з найдавніших соціальних утопій.

70 М і т р а — іранське божество світла; його культ був дуже поширений в часи Римської імперії.

71 Т. Мор приписує Утопу погляди християнського віровчення, зокрема погляд про безсмертя душі, про кари і нагороди після земного життя тощо.

72 Аналогічна думка в творі Платона "Закони" (XI, 927 АВ).

73 Такі погляди проповідувала община "Братів спільного життя", яка виникла в XIV ст. і ставила перед собою мету оздоровлення моралі суспільства па основах християнської релігії.

74 Бутрески — назва, вигадана Т. Мором. Вважають, що цо складне слово, до складу якого входять: підсилююча частка ftov— дуже і Offjoxot; — "богобоязливий", отже, бутрески — "дуже релігійні".

75 Такий звичай властивий був раннім християнам.

76 Аналогічпо навчанням дітей займалися в Стародавній Галлії (сьогоднішня Франція) жерці, т. зв. друїди. (Див.: Г. Юлій Цезар. "Записки про галльську війну", VI, 13).

77 ...ц инегмерним и... трапемерними — впаченпя цих слів неясне. Друга частина їх, безперечно, походить від давньогрецького ^e/>iv¿t — "денний", початкові частини тлумачать по-різному.

78 Білий колір символізує моральну чистоту.

79 ...пташиними пір'їнами — доказ знайомства Т.Мора з обрядами американських іпдіапців.

80 Золотарі в той час буди заодно і банкірами.

81 Маються на увазі закони, видані в 1496 і 1514 рр., які санкціонували експлуатацію робітників.

83 Авернське озеро в Італії, область Кампанія (тепер Лато Аверно). Над озером завжди стояли задушливі випари. Тому поблизу нього уявляли вхід до підземного царства — країни помер* лях. Змія уособлювала злу силу.

83 Риба-прилипало (Echeneis remora L.) — риба,