Останні вісті

Диброва Владимир

Робітники ділянки Мандуй-Белемба заслужено відсвяткували день промисловості, де їх вітали народні артисти.

Артисти з народу вітали їх промисловий день святкуванням заслуг Белемба-Мандуйської ділянки робітників.

Мандуй робітників заслужив вітання промислової ділянки. Белемба святкувала артистами їх народний день.

Мандуй – день. Белемба – робітниками. Мандуй – артистів. Белемба – промисловості. Мандуй – їх. Белемба – де народні вітання ділянками святкувань.

День артисти народу заслужено робітниками їх промисловості, де ділянками святкувань вітали Мандуй-Белемба.

Мандуй – де. Белемба – промисловості день святкували народу артистами робітників ділянку вітали заслужено їх.

Белемба – де. Мандуй – день заслуг промислово артистів народу вітань ділянками їх відсвятковував.

Белемба заслужила ділянку. Мандуй день вітав артистами. Белемба святкувала народу. Мандуй де їх робітниками.

Вітання вітали. Ділянки ділилися. Робітники день ділили. Заслужено слуги їх святки святили. Про мислі де помисли розмишляли. Артистами тисли. Народні народжували зроду рід.

Мандуй – Белемба.

Белемба – Мандуй.

Рід їх свят день вітав слуг діля діло мисль.

Белемба – Мандуй.

Мандуй – Белемба.

Де за роб діл від день мис нар ар слуг їх свя.

А-Х-У-Ж-П-Щ!

Р-Д-Ю-Б-Ї-Ть!

Мандуй – Белемба.

Мандуй – Белемба.

Мандуй.