Мови данина... Дивом...

Анатолий Мойсиенко

Мови данина... Дивом
Нотую у тон:
О — соло гожо-голосо.
Е — Лель, леле.
А —
Вада, гадав...
У — гуд у дугу.
И — бурану наруби.
I — лети, Боже, меж обителi...
Нотi тут i тон.
У нурт — струну
Мови, де дивом —
I леза на зелi.