I розхитано меви... Живемо на тих-зорi...

Анатолий Мойсиенко

I розхитано меви... Живемо на тих-зорi
У могуттi лiт тугому.
I що гори Пирогощi?
Конар — бог обранок,
М'ят-сила — за листям...
I нi тiнь-лопотiнь... нi тополь... нi тiнi.