Бережи себе, Україно!

Сергей Законников

Край святий повстає на руїнах,
Щоб на повні задихати груди...
Бережи себе,
Україно,
Іншої України не буде.
На шляху до свободи повинна
Ти не знати ні страху,
ні змори.
Бережи себе,
Україно,
Від Полісся до Чорного моря.
Бережи від поганих чужинців
Рідний стяг,
Що з'єднав воєдино
Шир полів золотої пшениці
І небесні блакитні глибини.
Бережи добрий долі початок,
Хай в надії засвітяться очі
Гарних хлопців і гарних дівчаток,
Що тобі злет і велич пророчать.
Слава предків тебе знов освітить,
У тебе від біди є замова –
Це пісні, неповторні у світі,
І Шевченка державнеє слово.
Щоб німій не ридать на руїнах,
Щоб не гнутись у рабстві й неволі,
Бережи себе,
Україно,
Бережи себе,
Україно!..
Від тебе ми научимось волі.

Сяргей Законьнікаў
Беражы сябе, Украіна!

Край святы паўстае на руінах,
Каб задыхаць на поўныя грудзі...
Беражы сябе,
Украіна,
Бо другой Украіны не будзе.
На шляху да свабоды павінна
Ты не ведаць ні страху,
Ні зморы.
Беражы сябе,
Украіна,
Ад Палесся да Чорнага мора.
Беражы ад ліхіх чужаніцаў
Родны сцяг,
Што з'яднаў у палосах
Залатыя палі пшаніцы
І блакіт неабдымных нябёсаў.
Беражы добрай долі пачатак...
Хай надзеяй праменяцца вочы
Гожых парубкаў і дзяўчатак,
Што табе ўзлёт і веліч прарочаць.
Слава продкаў нанова ўваскрэсне,
Бо ў цябе ад бяды ёсць замова —
Непаўторныя ў свеце песні
І Шаўчэнкі дзяржаўнае слова.
Каб нямой не рыдаць на руінах,
Каб не гнуцца рабыняй ніколі,
Беражы сябе,
Украіна,
Беражы сябе,
Украіна!..
Ад цябе мы навучымся волі!

Автор перекладу: Валерій Яковчук