Я люблю мою Русь-Україну;
Я вірую в єї будучину;
В тій-то надії я живу й умру.
25.VІІІ.1887